Hoe kan u afwezigheden correct wettigen? 

Voor 9 uur verwittigt u de school:

U wettigt de afwezigheid via:

Om andere dan bovenvermelde afwezigheden te wettigen, heeft uw kind de toestemming van directie of leerlingenbegeleider nodig.

U mailt het attest zo snel mogelijk naar Saskia Lauwerys via Smartschool of via e-mail naar saskia.lauwerys@hartencollege.be.

OF

Uw kind stopt het attest in de brievenbus onder de luifel naast het secretariaat. Dit op de eerste dag dat uw kind terug aanwezig is op school.

LET OP! Ook het laattijdig op school aankomen (na het eerste effectieve lesuur) moet gewettigd worden.

 

Wanneer was uw kind ongewettigd afwezig?

U kan dit opvolgen op Smartschool. U gaat naar leerlingvolgsysteem en kijkt daar bij “Afwezigheden”.

Code B: voor deze halve dag hebben wij geen geldig bewijs ontvangen.

De overheid beschouwt dit als spijbelen.

Gevolg?