Pedagogisch project van het Hartencollege 

Onze opdracht in de school kadert in een christelijk opvoedingsproject. Vanuit deze visie jonge mensen leren kiezen voor het beste in hun leven, is de droom die we samen willen waarmaken.

Onze secundaire scholen van het Hartencollege organiseren onderwijs in de studiedomeinen Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM-Wetenschappen, en Taal en Cultuur.

Wij staan daarbij open voor elke mens en verwerpen daarom principieel elke vorm van racisme of sociale uitsluiting. Wij willen immers dat elke leerling, begaafd met eigen talenten, zich maximaal kan ontplooien in een aangepaste studierichting waarbij we iedere keuze als gelijkwaardig beschouwen. Niet de studierichting primeert, maar wel de optimale kansen die jonge mensen er vinden. Binnen de eigenheid van elk studiegebied streven we naar kwaliteit en een veelzijdige persoonlijkheidsvorming zodat elke jonge mens kans krijgt op succesvolle verdere studie en zinvol werk.

Wij zijn ervan overtuigd dat jonge mensen, door gezamenlijk engagement voor een betere wereld, kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen. Als christelijke school streven wij daarom naar een persoonlijke ontwikkeling in een sociaal netwerk waarin een stijlvolle levenshouding, een hartelijke en respectvolle omgang, kritisch denkvermogen en sociaal engagement met zorg voor de gezondheid en het leefmilieu centraal staan. De kennis, vaardigheden en competenties, de leer- en leefattitudes zijn bij voorkeur daarop gericht. Om dit schoolklimaat te bevorderen, worden duidelijke grenzen aangegeven in het schoolreglement.

Ons opvoedingsproject komt tot leven door de enthousiaste medewerking van alle participanten. Alle personeelsleden engageren zich hiervoor in loyale samenwerking en met inzet van specifieke talenten en eigen creativiteit. Ouders kunnen, als ze dat wensen, participeren in de ouderwerking. De leerlingen worden gevoelig gemaakt om eigen verantwoordelijkheden op te nemen zowel binnen als buiten de school. Ook de partners uit de socio-economische omgeving worden, waar mogelijk, bij het opvoedingswerk betrokken. Een open communicatie is immers een hefboom in kwaliteitsverbetering.

Deze doelstellingen worden concreet vertaald in een dynamisch schoolwerkplan dat elk jaar wordt bijgestuurd in functie van kwaliteitszorg onderwijs.

Al deze doelstellingen worden gedragen door het schoolbestuur. Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en de partners van de scholengemeenschap Denderland willen een passend steunvlak zijn om deze doelen mee te realiseren.