De tweede lijn van zorg: de cel leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiders vormen samen met de adjunct-directeur de cel leerlingbegeleiding. Ze komen wekelijks samen, meestal sluit ook de CLB- medewerker aan.

Leerlingen met leer- of sociaal-emotionele problemen of leerlingen bij wie de studieresultaten beneden de verwachtingen liggen, worden in de cel besproken en er wordt gezocht naar een meer individuele begeleiding. De leerlingbegeleiders helpen de leerlingen ook bij het studiekeuzeproces.

De leerlingen kunnen zelf, of via hun ouders, een afspraak maken met de leerlingbegeleiders. Ze kunnen ook doorverwezen worden door de leerkrachten of uitgenodigd door de leerlingbegeleiders zelf.

Op onze school zijn er 4 leerlingbegeleiders die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald studiegebied:

  • Eerste graad en studiegebied Creatie: mevr. Christel Vanopdenbosch
  • Studiegebied Handel: mevr. Vanessa Vanhooren
  • Studiegebied Personenzorg bso: mevr. Catherine Goessens
  • Studiegebied Personenzorg tso: mevr. Ilse Marroyen

Zij zijn te bereiken:

  • via Smartschool
  • tijdens de permanentieuren via het secretariaat : 054 31 06 60

Onze zorgbegeleider is:

  • mevr. Catherine Goessens

Bij haar kan je terecht:

  • voor een individueel handelingsplan met maatregelen in kader van ADHD, ADD, ASS, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid…
  • om examens af te leggen in ‘de tijdsklas’ waar leerlingen iets meer toelichting bij de vragen krijgen, meer tijd krijgen of gebruik kunnen maken van ondersteuningsmiddelen zoals een PC of softwareprogramma’s zoals Sprint (o.a. bij dyslexie). Ook anderstaligen, leerlingen met een concentratiestoornis, een leer- of ontwikkelingsstoornis of faalangst kunnen hier terecht.