Gelijke Onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen = maximale kansen voor alle leerlingen
= alle leerlingen tot volle ontplooiing doen komen.

Er zijn 5 centrale uitgangspunten:

  1. De leerling centraal
  2. Interactief onderwijs
  3. Werken vanuit diversiteit
  4. Oog voor kwetsbare leerlingen
  5. Samen school maken

De school heeft voor de komende 3 schooljaren 24 extra uren gekregen op basis van een aantal indicatoren die wijzen op kansarmoede.

Daarmee worden onder andere ingericht: het onthaal op de eerste schooldag, teambuildingsactiviteiten voor de eerstejaars, de huiswerkklas, de examenklas, de dag van het respect, saved by the bell, de taaldag, taalondersteuning, samenwerking met leerlingenraad en leerlingenbegeleiding, bijlessen voor wie beantwoordt aan de GOK-indicatoren, enz.

Het GOK-team: Lise Verschraegen, Annelies Van De Walle, Jeroen Van Droogenbroeck, Sien De Saedeleer en coördinatoren Sarah De Saeger en Elke Ameys.

De thema’s van deze cyclus zijn:
– 1e graad: taalvaardigheid en preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
– 2e en 3e graad: taalvaardigheid en preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen