STEAM

Wat?

 • Vakoverschrijdend werken tussen informatica, wiskunde, techniek, kunst en wetenschappen

Doel?

 • Onderzoekend en probleemoplossend leren
 • Differentiatie: elke leerling uitdagen
 • Motivatie leerlingen verhogen
 • Samenwerken
 • Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen

STEAM-traject

 • Voor iedere leerling 2u STEM in het eerste jaar gekoppeld aan het vak techniek.

Leer- en leefsleutels

 

Co-teaching

Wat?

Twee leerkrachten staan in één ruimte als gelijkwaardige partners samen voor de klas om leerlingen maximale leerkansen te geven binnen een les of lessenpakket. Samen zoeken zij naar een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze als klas én individueel nood aan hebben.

Waarom?

Welbevinden en motivatie van de leerlingen verhogen door hen

 • zelfstandig te laten werken;
 • uit te dagen volgens hun niveau;
 • in te spelen op hun individuele leerbehoeften en ondersteuning;
 • zelf verantwoordelijk te maken voor hun leerproces;
 • meer zelfinzicht te geven;
 • een hechtere band met de leraren te laten opbouwen.

Elke leerling geeft zelf aan welke ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Leerlingen leren sneller en beter dankzij co-teaching.

 

We zijn gestart met co-teaching in:

 • 1e leerjaar B en het Beroepsvoorbereidend Leerjaar.
  • Gedurende 9 lesuren staan twee leerkrachten samen voor de klas.
  • Binnen deze 9 lesuren werken de leerlingen aan de doelstellingen voor de vakken godsdienst, maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde.
  • Door middel van een weekplanning kunnen leerlingen zelf bepalen wanneer ze aan welk vak werken.
 • 3 en 4 Moderealisatie en –presentatie
  • Binnen het vak commerciële presentatie en lifestyle.
  • Door middel van afgebakende opdrachten gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag.
 • 2e en 3e graad Verzorging
  • Het vak verzorging komt op die manier geïntegreerd aan bod.
  • Door middel van afgebakende opdrachten gaan de leerlingen zelfstandig of in groep aan de slag